بلوگ زن اتوماتیک و دستی

شرکت سورتیران تولید کننده انواع بلوک زن های اتوماتیک و دستی

دستگاه گرما درمانی

شرکت سورتیران اولین تولید کننده دستگاههای گرمادرمانی مرکبات در غرب مازندران

بتونر

شرکت سورتیران تولید کننده انواع دستگاههای بتونر

 سورتینگ حجمی و وزنی

شرکت سورتیران تولید کننده انواع دستگاههای سورتینگ حجمی و وزنی مرکبات ، کیوی و کلیه محصولات کشاورزی و باغی

جدول زن اتوماتیک و دستی

شرکت سورتیران تولید کننده انواع ماشین های جدول زن اتوماتیک و دستی

 واکس زن مرکبات

شرکت سورتیران تولید کننده دستگاه واکس زن مرکبات

سایر محصولات

رویت سایر محصولات کشاورزی و صنعتی شرکت سورتیران

درینچر

شرکت سورتیران سازنده انواع دستگاههای درینچر در غرب استان مازندران